The Wabi-Sabi in Super 8

• Eco developing Super 8 Workshop November 30, 2019Warszawa, Poland
Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art


“Kino z fusów - Kaffeesatz - Coffee Grounds”

Click on the image above to watch a little group film that we shot during the workshop!!!

 


What is vegan cinema? Can you devour cinema ethically? The film review Party’s Over presented at the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art is devoted to the relationship between cinema and food.

The relations that film and culinary culture share are very extensive. It’s about more than just eating popcorn during commercial screenings or the increasingly popular food movie reviews. The daily practice of consumption is also connected to cinematography through scopic and oral pleasure, and shortages of food or its excess – obesity, junk food or the mass production of food – are one of the more significant topics of modern documentary cinema.

In November, the audience of the U–jazdowski cinema will have the opportunity to watch experimental films as well as documentaries that regard the subject of food in different ways. In them, food becomes a lens that focuses on contemporary social and economic tensions. The films presented as part of the programme of Party’s Over tell about, among other things, the links between culinary culture and gender divisions or hunger in the context of global conflicts.
Party’s Over shall also include meetings and lectures on the materiality of film and food.

The programme will include workshops on developing film in food (organic film processing), led by ……… me!!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Czym jest wegańskie podejście do obrazu? Czy kino można pożerać etycznie? Tematem przeglądu filmowego Koniec przyjęcia w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski są związki kina i jedzenia.

Relacje kultury filmowej i kulinarnej są bardzo rozległe. To nie tylko popcorn zjadany podczas seansu w kinie czy coraz popularniejsze przeglądy filmów o jedzeniu. Codzienną praktykę spożywania łączy z kinematografią również przyjemność skopiczna i oralna, a niedobory żywności lub jej nadmiar i jego efekty są jednym z ważniejszych tematów współczesnego kina dokumentalnego.

W listopadzie publiczność kina w U–jazdowskim będzie mogła obejrzeć filmy eksperymentalne i dokumenty, które na różne sposoby dotykają tematyki żywności. Jedzenie staje się w nich soczewką, która skupia współczesne napięcia społeczne i ekonomiczne. Prezentowane w ramach Końca przyjęcia filmy opowiadają m.in. o powiązaniach między kulturą kulinarną a podziałami płciowymi czy głodzie w kontekście globalnych konfliktów.

Koniec przyjęcia to również spotkania i wykłady podejmujące tematykę materialności filmu i pożywienia. W programie znalazły się m.in. warsztaty wywoływania taśmy filmowej z użyciem jedzenia, które poprowadzi Dagie Brundert.

It is over and it was fun! Thank you for being part of it: Ania, Michał, 3 x Ola, Zosia, Maks, Michalina, Monika, Iza!!

 
The Gang! (photo: Ola Hewelt)